Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 218

Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.