Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"