Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy, o czym należy go pouczyć.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"