Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 23

Obrońcę z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy.