Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ 6. ŚRODKI PRZYMUSU

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"