Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 82

Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"