Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 667

Postępowanie przygotowawcze ma na celu również zebranie danych, o jakich mowa w art. 662 § 1.