Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 216

W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które przeprowadziły wywiad.