Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 893

Do skutków zajęcia stosuje się odpowiednio art. 885, 887 i 888.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"