Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 758

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.