Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6917

Orzeczenie rozstrzygające spór może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.