Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6263

W postępowaniu wieczystoksięgowym nie stosuje się przepisów o wznowieniu postępowania.