Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 527

Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany.