Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 21

Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"