Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1088

Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się również przepisy tytułu drugiego.