Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10221

O dokonanym zajęciu statku komornik zawiadamia także zagraniczną władzę rejestrową.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"