Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
- Art. 17
- Art. 18
- Rozdział 4. Właściwość organów
- Art. 19
- Art. 20
...


Pełny spis treści