Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 247

Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2 i art. 238.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"