Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.