Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks morski

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 269

Nie można wyłączyć ani ograniczyć z góry odpowiedzialności określonej w art. 265-268.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"