Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 13. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści