Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 150

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"