Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny wykonawczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 20. Tymczasowe aresztowanie

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"