Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny wykonawczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 81

Karę pozbawienia wolności wykonuje się w systemie:

1) programowanego oddziaływania,

2) terapeutycznym,

3) zwykłym.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"