Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny wykonawczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 233

Oddzielnie rozmieszcza się następujących skazanych:

1) oficerów,

2) podoficerów zawodowych, służby nadterminowej i okresowej,

3) pozostałych.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"