Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny skarbowy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 2. POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"