Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 43. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"