Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Rozdział 28. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
- Art. 218
- Art. 219
- Art. 220
- Art. 221
- Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
- Art. 222
- Art. 223
- Art. 224
- Art. 224a
- Art. 225
...


Pełny spis treści