Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 55

Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"