Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 324

§ 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:

1) (uchylony),

2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej,

3) degradacja.

§ 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"