Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 1. Przeniesienie własności

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"