Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 70910

Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"