Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 50

Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"