Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 414

Przepisy niniejszego tytułu nie uchybiają przepisom o obowiązku naprawienia szkody.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"