Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 268

Użytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca.