Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1070

W razie podziału gospodarstwa rolnego, które należy do spadku, stosuje się odpowiednio przepisy o podziale gospodarstw rolnych przy zniesieniu współwłasności.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"