Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 3. Pokrycie kwoty wynikającej z długu celnego

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"