Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 89

§ 1. Określenie "procedura zawieszająca" odnosi się, w wypadku towarów niekrajowych, do następujących procedur:

1) tranzytu,

2) składu celnego,

3) uszlachetniania czynnego podlegającego systemowi zawieszeń,

4) przetwarzania pod kontrolą celną,

5) odprawy czasowej.

§ 2. Określenie "gospodarcza procedura celna" odnosi się do następujących procedur:

1) składu celnego,

2) uszlachetniania czynnego,

3) przetwarzania pod kontrolą celną,

4) odprawy czasowej,

5) uszlachetniania biernego.

§ 3. Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:

1) towary przywożone - towary objęte procedurą zawieszającą, jak również towary, dla których, w ramach uszlachetniania czynnego podlegającego systemowi ceł zwrotnych, zostały spełnione formalności dopuszczenia do obrotu oraz formalności określone w art. 131,

2) towary w stanie niezmienionym - towary przywożone, które w ramach procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną nie zostały poddane żadnym formom uszlachetniania bądź przetwarzania.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"