Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 88

Towary dopuszczone do obrotu tracą status celny towarów krajowych, gdy należności celne przywozowe za te towary są zwracane lub umarzane:

1) w wypadku, o którym mowa w art. 121 § 1 pkt 2,

2) w wypadku, o którym mowa w art. 248,

3) jeżeli zwrot lub umorzenie uwarunkowane jest wywozem towarów, powrotnym wywozem lub otrzymaniem innego równoważnego przeznaczenia celnego,

4) w wypadku, gdy zgłoszenie o dopuszczeniu do obrotu zostanie unieważnione.