Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 67

§ 1. Po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny zgłaszający może dokonać jego sprostowania.

§ 2. Sprostowanie nie może spowodować objęcia zgłoszeniem celnym innej ilości, rodzaju lub wartości celnej towarów niż pierwotnie zgłoszone.

§ 3. Sprostowanie zgłoszenia celnego nie może być dokonane, jeżeli organ celny:

1) poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji celnej towarów,

2) stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu celnym,

3) zwolnił towary.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"