Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 283

Do zadań naczelnika urzędu celnego należy:

1) dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,

2) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

3) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,

4) zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,

5) wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"