Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 218

§ 1. Dług celny w wywozie powstaje przy wyprowadzaniu poza polski obszar celny towaru nieobjętego zgłoszeniem celnym i podlegającego należnościom celnym wywozowym.

§ 2. Dług celny powstaje w chwili, kiedy towar faktycznie opuszcza polski obszar celny.

§ 3. Dłużnikiem jest:

1) osoba, która dokonała wyprowadzenia towaru,

2) osoby, które uczestniczyły w wyprowadzeniu towaru i wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że zgłoszenie celne nie zostało, a powinno być złożone.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"