Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 207

Od kwoty zwracanego zabezpieczenia nie płaci się odsetek.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"