Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 184

Towary niekrajowe mogą:

1) zostać powrotnie wywiezione poza polski obszar celny,

2) zostać zniszczone,

3) stać się przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"