Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 152

Nie mogą zostać objęte procedurą uszlachetniania biernego towary krajowe:

1) których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych lub

2) które przed ich wywozem zostały dopuszczone do obrotu z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych ze względu na ich przeznaczenie, tak długo, jak obowiązują warunki ustalone do udzielenia takiego zwolnienia.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"