Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 107

Z zastrzeżeniem art. 108, prowadzący skład celny odpowiedzialny jest za:

1) zapewnienie, aby towary złożone w składzie celnym nie zostały usunięte spod dozoru celnego,

2) wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów objętych procedurą składu celnego,

3) przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu i regulaminie funkcjonowania składu celnego.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"